Με Tuber brumale εμβολιάσαμε κάποια από τα δέντρα μας

Με Tuber brumale εμβολιάσαμε κάποια από τα δέντρα μας

Με Tuber brumale εμβολιάσαμε κάποια από τα δέντρα μαςΤο Tuber brumale Vittad. (MS265, RRCB55, As29, C1/376, Ι2/985, K4-106, Κ5-442) καρποφορεί από τα μέσα Νοεμβρίου έως τέλη Μαρτίου υπογείως και έχει ακανόνιστα σφαιρικό ή λοβωτό άσκωμα (διάμ. 0,5-5 (10) εκ.), εύθραυστες, βαθύχρωμες, μαύρες, μαυριδερές, κοκκινωπές-σκωριόχρωμες ή καφεμαυριδερές πολυγωνικές προεξοχές που ξεκολλάνε εύκολα, γκριζωπό, γκριζοκαφετή ή γκριζομαυριδερό τελικά θρόμβο συνήθως με -συνήθως- παχιές και αραιές ή κάποιες φορές λεπτές και πυκνές λευκωπές φλέβες που έχουν μορφή γαγγλίων, έντονη αρωματική μυρωδιά, υποσφαιρικούς ασκούς ((50) 60-75 (95) x (35) 45-65 (70) μm) με (1) 2-5 (6) διαφανή, κιτρινοκαφετιά (σπανίως μαυριδερά ή μαύρα) ασκοσπόρια ((20) 26-31 (46) x (14) 16-21 (30) μm) με στενές και ευθείες ακίδες (μήκους 3-4 (6) μm), χωρίς δικτυωτή διακόσμηση.

Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη, Υπόγειοι Ασκομύκητες (αδημοσίευτο αρχείο)