Φάρμα τρούφας, Δεμάτι, Ανατ. Ζαγόρι, Νομός Ιωαννίνων | Επιτυχής εμβολιασμός τρούφας σε τοπικά είδη δένδρων

Φάρμα τρούφας

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014 Δεμάτι, 3 χλμ μετά τον κόμβο Ζαγορίου Κατά τη διάρκεια τής ημέρας φυτέψαμε δέντρα που εμβολιάστηκαν από την Ομάδα του troufa club, έγινε περίφραξη και… κάναμε BBQ. […]