Η Tuber uncinatum είναι μία τρούφα με κατά βάση άγρια προέλευση λόγω αφθονίας, διαδεδομένη τόσο σε Γαλλία και Ιταλία, όσο και στα Βαλκάνια, την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, ακόμη και τη νότιο Ρωσία. Γενεαλογικά πρόκειται για ίδιο είδος με την t. Aestivum / Scorsone που ξεκινά την καρποφορία του με το πέρας του κύκλου της καλοκαιρινής ποικιλίας.

Tuber uncinatum

Η Tuber uncinatum είναι μία τρούφα με κατά βάση άγρια προέλευση λόγω αφθονίας, διαδεδομένη τόσο σε Γαλλία και Ιταλία, όσο και στα Βαλκάνια, την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, ακόμη και τη νότιο Ρωσία. Γενεαλογικά πρόκειται για ίδιο είδος με την t. Aestivum / Scorsone που ξεκινά την καρποφορία του με το πέρας του κύκλου της καλοκαιρινής ποικιλίας.
Οι περιορισμένες τεχνητές καλλιέργειες αυτού του είδους οφείλονται πέραν της φυσικής αφθονίας του και στην ανάγκη επιλογής σκιερών εκτάσεων με μεγάλο υψόμετρο.

Εμπορική αξία: Αρκετά καλή κυρίως λόγω της άγριας προέλευσής της και του λεπτού αρώματός της.

Καρποφορία: τέλη Αυγούστου – τέλη Νοεμβρίου