Η Tuber brumale είναι μία ποικιλία τρούφας ευρέως διαδεδομένη στην Γαλλία και την Ιταλία, καθώς και στα Βαλκάνια. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχουν εξορυχθεί αρκετά μεγάλες ποσότητες αυτού του είδους. Καρποφορεί σε παρεμφερή ασβεστολιθικά εδάφη όπως και η t. melanosporum, με πιθανώς πιο αυξημένη υγρασία και αργιλώδη μηχ. σύσταση. Πρόκειται για μία τρούφα εύκολα προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε εδαφολογικές συνθήκες.

Tuber brumale

Η Tuber brumale είναι μία ποικιλία τρούφας ευρέως διαδεδομένη στην Γαλλία και την Ιταλία, καθώς και στα Βαλκάνια. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχουν εξορυχθεί αρκετά μεγάλες ποσότητες αυτού του είδους. Καρποφορεί σε παρεμφερή ασβεστολιθικά εδάφη όπως και η t. melanosporum, με πιθανώς πιο αυξημένη υγρασία και αργιλώδη μηχ. σύσταση. Πρόκειται για μία τρούφα εύκολα προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε εδαφολογικές συνθήκες.

Εμπορική αξία: Αρκετά υψηλή λόγω του ευχάριστου, γλυκού αρώματός της και των καλών οργανοληπτικών στοιχείων της. Πολλές φορές αναμιγνύεται εσκεμμένα με την πολύτιμη μαύρη τρούφα για ευνόητους λόγους. Οι διαφορές τους όμως είναι ευκρινείς με μία προσεκτική ματιά.