Η Tuber borchii είναι μία τρούφα που σε πολλά ομοιάζει με την πολύτιμη λευκή t. magnatum, χωρίς όμως να είναι. Το μέσο μέγεθος αυτής είναι σχετικά μικρό και ανιχνεύεται σε αρκετά μεγάλη αφθονία. Απαντά σε όλες της προαναφερθείσες τρουφοπαραγωγικές χώρες, όπως και στην Ελλάδα και την Κύπρο σε αξιοσημείωτες ποσότητες.

Tuber borchii

Η Tuber borchii είναι μία τρούφα που σε πολλά ομοιάζει με την πολύτιμη λευκή t. magnatum, χωρίς όμως να είναι. Το μέσο μέγεθος αυτής είναι σχετικά μικρό και ανιχνεύεται σε αρκετά μεγάλη αφθονία. Απαντά σε όλες της προαναφερθείσες τρουφοπαραγωγικές χώρες, όπως και στην Ελλάδα και την Κύπρο σε αξιοσημείωτες ποσότητες.

Καλλιεργείται ιδιαίτερα εύκολα, καθότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επεκτατικό και προσαρμοστικό μύκητα με λίγες απαιτήσεις όσον αφορά στις εδαφολογικές συνθήκες.

Εμπορική αξία: Σχετικά υψηλή καθώς εκτός από νωπή απορροφάται και στη βιομηχανία της μεταποίησης. Εκτός των άλλων την άνοιξη όπου και καρποφορεί αποτελεί μονοπωλιακό είδος.

Καρποφορία: μέσα Δεκεμβρίου – Απρίλιος