Το κυνήγι τής τρούφας είναι μία δραστηριότητα που γίνεται όλες τις εποχες τού χρόνου στο Ζαγόρι αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Αρωγοί μας (χωρίς αυτά δεν θα γινόταν για να λέμε την αλήθεια) τα εκπαιδευμένα από εμάς σκυλιά αλλά και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει εξερευνώντας τα δάση τής περιοχής 10 χρόνια τώρα.

Κυνήγι τρούφας

Το κυνήγι τής τρούφας είναι μία δραστηριότητα που γίνεται όλες τις εποχες τού χρόνου στο Ζαγόρι αλλά και την ευρύτερη περιοχή.
Αρωγοί μας (χωρίς αυτά δεν θα γινόταν για να λέμε την αλήθεια) τα εκπαιδευμένα από εμάς σκυλιά αλλά και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει εξερευνώντας τα δάση τής περιοχής 10 χρόνια τώρα.

Το κυνήγι μπορεί να γίνει με ομάδα αλλά και κατ’ ιδίαν για τους πιο μοναχικούς …

Επίσης, κατόπιν συνεννοήσεως, μπορούμε να διοργανώσουμε με ενδιαφερόμενους Ξενώνες δραστηριότητες αναζητήσεως τρουφών, παρουσιάσεώς τους αλλά και μαγειρέματός τους στους πελάτες τού Ξενώνα στις εγκαταστάσεις τους.

Το κυνήγι τής τρούφας είναι μία δραστηριότητα που γίνεται όλες τις εποχες τού χρόνου στο Ζαγόρι αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Αρωγοί μας (χωρίς αυτά δεν θα γινόταν για να λέμε την αλήθεια) τα εκπαιδευμένα από εμάς σκυλιά αλλά και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει εξερευνώντας τα δάση τής περιοχής 10 χρόνια τώρα Το κυνήγι τής τρούφας είναι μία δραστηριότητα που γίνεται όλες τις εποχες τού χρόνου στο Ζαγόρι αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Αρωγοί μας (χωρίς αυτά δεν θα γινόταν για να λέμε την αλήθεια) τα εκπαιδευμένα από εμάς σκυλιά αλλά και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει εξερευνώντας τα δάση τής περιοχής 10 χρόνια τώρα Μαύρες τρούφες, ΖαγόριΚυνήγι τρουφών με τρουφόσκυλα στο ΖαγόριΤο κυνήγι τής τρούφας είναι μία δραστηριότητα που γίνεται όλες τις εποχες τού χρόνου στο Ζαγόρι αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Αρωγοί μας (χωρίς αυτά δεν θα γινόταν για να λέμε την αλήθεια) τα εκπαιδευμένα από εμάς σκυλιά αλλά και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει εξερευνώντας τα δάση τής περιοχής 10 χρόνια τώραΤο κυνήγι τής τρούφας είναι μία δραστηριότητα που γίνεται όλες τις εποχες τού χρόνου στο Ζαγόρι αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Αρωγοί μας (χωρίς αυτά δεν θα γινόταν για να λέμε την αλήθεια) τα εκπαιδευμένα από εμάς σκυλιά αλλά και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει εξερευνώντας τα δάση τής περιοχής 10 χρόνια τώρα Τρουφόσκυλα σκάβουν το χώμα για να ξεθάψουν τις τρούφες. Ζαγόρι νομού Ιωαννίνων Μαύρες καλοκαιρινές τρούφες που ξέθαψαν τρουφόσκυλα στο Ζαγόρι

I love troufa ...
I love troufa …